ViewNX 2.5.0: nieuwe camera’s en veel meer

Nikon heeft een flinke update van ViewNX aangekondigd. De belangrijkste wijziging is natuurlijk de ondersteuning voor de nieuwe Coolpix L610 en de 1 J2, maar er zijn nog veel meer zaken aangepakt. Hieronder de complete lijst van Nikon NL. Op de support-website van Nikon staat aanvullende informatie, en links naar de installatiebestanden.

Wijzigingen in versie 2.5.0

 • Ondersteuning voor de Nikon Coolpix L610 is toegevoegd.
 • Als beelden worden overgezet van een apparaat voor massaopslag met meerdere media met Disconnect automatically after transfer (Verbinding automatisch verbreken na het overspelen) in het deelvenster Voorkeuren van Nikon Transfer 2 ingeschakeld, wordt de verbinding met alle herkende media automatisch verbroken na het overzetten.
 • Ondersteuning voor de Nikon 1 J2 is toegevoegd.
 • Ondersteuning voor vertekeningscorrectiegegevens versie 1.006 is toegevoegd.
 • Als RAW-beelden die zijn vastgelegd met een digitale SLR-camera van Nikon die vertekeningscorrectiegegevens versie 1.006 (D90, D3100, D3200, D5000, D5100, D7000, D4, D800, D800E) en de AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G bevat wordt geopend in ViewNX 2, wordt er een foutbericht weergegeven en de beelden kunnen niet worden bewerkt. Dit probleem is opgelost.
 • Bestanden en albums die zijn opgeslagen in my Picturetown, kunnen nu als volgt worden gedownload via ViewNX 2. Bestanden van Albums Shared with Me (Met mij gedeelde albums) kunnen echter niet worden gedownload.
  – Selecteer een album in het paneel my Picturetown en klik op de downloadknop.
  – Selecteer een album in het paneel my Picturetown en kies vervolgens Webservice>my Picturetown>Download Album… (Album downloaden) in het menu Bestand.
  – Selecteer een album in het paneel my Picturetown en sleep de beelden en films die in het gedeelte voor beeldweergave worden weergegeven naar de mappenstructuur.
 • Facebook is toegevoegd aan de standaardopties van Webservice op de werkbalk.
 • De snelheid waarmee NEF- en NRW-bestanden worden weergegeven in Nikon Movie Editor, is verhoogd.
 • De projectnaam wordt nu weergegeven in de titelbalk van Nikon Movie Editor.
 • Twee nieuwe opties, 960 x 540 en 854 x 480, zijn toegevoegd aan die beschikbaar waren in de vervolgkeuzelijst Formaat: in het dialoogvenster Film maken.
 • Er wordt geen zwarte band meer weergegeven boven en onder NEF- en NRW-bestanden die worden weergegeven in Nikon Movie Editor.

Aanvullende wijzigingen in de Windows-versie

 • Google Earth wordt niet meer ondersteund.
 • De volgende problemen die optraden bij het selecteren van filmbestanden in de stand Image-viewer zijn verholpen.
  – Als werd geprobeerd een map te verwijderen uit de mappenstructuur in het palet Verkenner, werd er een foutbericht weergegeven en terwijl de bestanden uit de map werden verwijderd, werd de map zelf niet verwijderd.
  – Als werd geprobeerd de naam te wijzigen van een map in de mappenstructuur in het palet Verkenner, werd er een foutbericht weergegeven en de mapnaam kon niet worden gewijzigd.
 • Als ViewNX 2 werd gestart, werden sommige diensten voor online opslagruimte automatisch geopend en een aanmeldingsdialoogvenster werd weergegeven. Dit probleem is verholpen. 
 • Het probleem dat er soms enkele XMP-bestanden werden weergegeven in de Miniaturenlijst is verholpen.
 • Het probleem dat ertoe leidde dat onderdelen zoals de menubalk erg klein werden weergegeven als monitoren werden ingesteld op 144 dpi, is verholpen.
 • De beeldkwaliteit, wanneer formaten groter dan Larger (Groter) werden geselecteerd voor Thumbnail Size (Miniatuurformaat) in het menu Weergeven, is verhoogd.
 • Wanneer beelden worden overgezet met Nikon Transfer 2 met een gedeelde map gespecificeerd als de Primary destination folder (Hoofddoelmap) in het deelvenster Primaire doelmap en de Backup destination folder (Back-updoelmap) in het deelvenster Backup Destination (Back-updoel), worden de instellingen voor het delen nu toegepast op de overgezette bestanden.
 • De lettertypenaam wordt nu altijd weergegeven in het dialoogvenster Text Setting (Tekstinstelling) van Nikon Movie Editor.

Aanvullende wijzigingen in de Macintosh-versie

 • De tijd die nodig is om de namen van meerdere bestanden tegelijk te wijzigen met de optie Hernoemen… in het menu Bestand, is verminderd.

Deel dit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *