FV Flickr Top 5 (43)

Deze week zijn er opvallend veel vierkante foto’s “in de prijzen” gevallen. Een cropvorm die niet echt zeldzaam is, maar toch beduidend minder vaak voorkomt dan 3:2 verhouding. Naast de 3:2 verhouding is er in toenemende mate een trend zichtbaar waarbij foto’s meer “breedbeeld” gecropt worden. Een vorm die lekker kijkt en snel het effect van een panorama geeft. Ook deze laatste vorm is deze week weer vertegenwoordigd.
Wederom hadden we een discussie over een bepaalde foto die onze Top 5 heeft gehaald. De foto van Ray, Vastness, is opgebouwd uit drie foto’s. Uit zijn eerdere gedane toelichting blijkt dat hij deze techniek wel vaker toepast. Direct komt dan weer de vraag boven of dit nu nog fotografie is, of meer nabewerking, ondanks dat het wel uit drie “echte” foto’s is samengesteld. Een jurylid had eigenlijk een zeer treffende opmerking hierover: “zolang een foto toegelaten wordt tot de groep, kan de foto in de Top 5 belanden”. Zo’n statement smoort direct iedere discussie en gaan we vanaf nu maar als leidraad gebruiken. Er geldt echter wel één uitzondering, de fotograaf moet lid zijn van de groep, anders is zijn foto sowieso buiten mededinging.

Weekwinnaar:

F(rozen rose)
“F(rozen rose)” van Tico09

Als onderdeel van Koen’s A-Z project wordt de F met deze uiterst fraaie originele foto ingevuld. Technisch onvoorstelbaar knap uitgevoerd, onder andere qua belichting en met prachtige kleuren. Een echte ijsbloem, maar toch even anders. De scherpte is voortreffelijk en tekent de champagneachtige luchtbellen in het ijs. Een genot om naar te kijken. Het enige gehoorde kritiekpuntje was het zwarte lijstje, maar dat is een discussie die altijd gevoerd zal blijven worden.

Tweede plaats:

Don't lie Pinocchio! Just don't lie
“Don’t lie Pinocchio! Just don’t lie” van PhotoSolutions

Een erg originele titel voor iets waar we totaal geen idee van hebben wat het voor zou kunnen stellen. Een boor, een mixer, een cementzuiger, zeg het maar? Photosolutions heeft menselijke trekjes ontdekt in een machine. Omdat we het apparaat niet thuis kunnen brengen hebben we er ook geen idee van of hij het beste gekozen standpunt heeft, maar het is in ieder geval een mooi standpunt. De “neus” groeit diagonaal uit het “ronde hoofd”. Gezien de lengte moet de leugen wel groot zijn. De kleuren zijn passend beschaafd gehouden. Belichting en scherpte voortreffelijk. Goed gezien, en komisch bovendien.

Derde plaats:

Vastness
“Vastness” van 50D-Ray

Zoals in de inleiding al aangegeven, riep deze foto de nodige discussie op. Hoewel de lichtval in de lucht niet overeen komt met de lichtval op aarde, zou het niemand opvallen dat deze “foto” is samengesteld uit drie afzonderlijke foto’s. We vragen ons wel af of het huisje een echte toegevoegde waarde heeft, dat is namelijk het onderdeel dat het meest verraad dat er iets vreemds aan de hand is. Toch is er een sterke basis aanwezig. Strakke, scherp contrasterende rijen lijnen verdwijnen in het verdwijnpunt op de horizon. De foto heeft iets sinisters. Er is niet aan te ontkomen, of je wilt of niet, je moet naar dat huis. Ook de wolken jagen in die richting. De foto zou kunnen dienen voor een omslag van een Stephen King boek. De akkerkleur is terug te vinden in de wolken. De lagere wolken zijn wat helderder en vragen daadoor meer aandacht. Zeer doordacht en knap gemaakt.

Vierde plaats:

the big wheel
“the big wheel” van leuntje

Leuntje weet weer een foto neer te zetten met veel vaart, fraaie lijnen en een goede compositie. Ondanks de lange sluitertijd (2,5 seconden) zijn er erg goed onderdelen van de molen waarneembaar. Was er iets van stroboscopisch licht aanwezig? Als een soort Ufo lijkt dit rad van avontuur boven de aarde te zweven. Een goed gekozen standpunt met de boom in het midden en het stralende oranje licht dat het vervreemdingseffect verder in de hand werkt en mooi contrasteert met de blauwe kleuren. Sommige juryleden vragen zich echter af of die lamp ook niet juist verstorend werkt en beter weggehaald had kunnen worden. Maar zo een voudig is dat ook niet, want dan zou de uitlichting van de boom weer erg vreemd zijn. De auto’s links beneden vormen een maatstaf voor de grootte van het geheel. Tot slot valt het totaal ontbreken van perspectivische vervorming op. De foto is genomen met een 18 mm objectief (27mm ff-eq.), waarbij Leuntje het blijkbaar zo voor elkaar heeft kunnen krijgen dat het sensorvlak volledig parallel bleef aan het rad, erg knap. Een boeiende nachtopname.

Vijfde plaats:

Bujumbura
“Bujumbura” van Adrie_v

Een aangrijpende foto van Adrie. Die alleen qua vorm, het vierkant, zich thuis blijkt te voelen bij veel andere foto’s van deze Top 5. Qua inhoud wijkt hij volkomen af en wordt gekenmerkt door contrasten. De kleuren roepen vrolijkheid op, de scene juist niet. Als geposeerd heeft het kind met prachtige uitlichting plaats genomen voor een net genoeg onscherpe achtergrond. In dit door oorlog geteisterde gebied zit het kind met wat “vergeten” speeltjes voor zich berustend te kijken, geen aandacht schenkend aan zijn vieze neus en zich schijnbaar neerleggend bij zijn lot. Fotografisch gezien is de houding sterk. Door het over de schouder terug kijken is de plaatsing van het kind in het beeld voortreffelijk. Het lage camera standpunt is goed gekozen. Op belichting en scherpte is niets aan te merken. Een indringende foto.

Eervolle vermeldingen:

In willekeurige volgorde:

Zeelandbrug - 2

It's a bridge, or is it from outer space? Untitled

Wederom een mooie gevarieerde Top 5. Wij danken jullie voor de aandacht.

Deel dit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *